Wat is Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid

Het concept positieve gezondheid is in 2012 in Nederland geïntroduceerd. Dit concept heeft als basis dat gezondheid niet bestaat uit de aan- of afwezigheid van ziekte, maar over het vermogen van mensen om zelf te beslissen over fysieke, sociale en emotionele levensuitdagingen. Deze theorie is anders als de definitie van de WHO waarbij gezondheid betrekking heeft op lichamelijk, sociaal en psychisch welbevinden.

Positieve gezondheid is toepasbaar op zes gezondheidsdimensies:
Lichaamsfuncties zoals medische feiten, klachten en pijn, energie, fysiek functioneren.
Mentale functies en beleving, eigenwaarde/zelfrespect, cognitief functioneren, veerkracht, emotionele toestand.
Spiritueel/existentiële dimensie, zingeving, doelen en idealen, acceptatie kwaliteit van leven, toekomstperspectief.
Kwaliteit van leven en welbevinden, gezondheid ervaren, genieten, levenslust, balans.
Sociale en maatschappelijke participatie, sociale vaardigheden, sociale contacten, acceptatie, betekenis vol werk en relaties, betrokken zijn.
Dagelijks functioneren, algemeen dagelijks levensbehoefte, vermogen om te werken, zelfzorg.

Door de gezondheidsvragen te koppelen aan een cijfer en in te voeren in een spinnenweb ontstaat krijgt er beeld over het ervaren van de eigen gezondheid. De uitkomst is de basis voor gesprekken. U staat als mens centraal. Wat wilt u veranderen en wat is echt belangrijk in uw leven. Wie kan u hierbij helpen en zijn er hulpmiddelen nodig om de veranderingen te bewerkstelligen. De aandacht is gericht op uw potentieel en gezondheid en niet op ziekte of tekortkomingen.

Het uitgangspunt van positieve gezondheid is in veel gebieden toepasbaar. Voorbeelden hiervan zijn intakegesprekken, spreekuren, keukentafelgesprekken, spreekuren en preventieplannen. Het concept is breed toepasbaar door onder andere wijkteams, jeugdhulpverlening, ouderenzorg en te gebruiken voor het opstellen van een beroepsprofiel.

Lees meer op de officiële website iph.nl